องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลุกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564