องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข ตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดภิรมยาวาส หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเริงรมย์


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมบำเพ็บประโชน์  ตามโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข ตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดภริมยาวาส  หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562