องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข" ระยะที่2


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  จัดกิจกรรม โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข" ระยะที่2  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สระประมง วัดภิรมยาวาส หมู่ที่ 9 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562