องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


สำรวจผู้ด้อยโอกาส เพื่อขอรับการสนับสนุน


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ นำโดย นายวิน อินทร์ดร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นายศักดา สุรพล หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจผู้ด้อยโอกาสตามรายชื่อที่ได้รับการสำรวจเบื้องต้น เพื่อจัดลำดับให้ความช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ตำบลโคกเริงรมย์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาค่ะ