องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บภาษี ปี 2562


กิจกรรมลงพื้นที่เก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลโคกเริงรมย์ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานจัดเก็บรายได้ เบอร์โทร 044-109731