องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ  4 ประตู ยกสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จึงประชาสัมพันธ์แจ้งมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่สนใจเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ ตามเว๊ปไซด์ 

    เอกสารประกอบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2563