องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนริมเหล็กบ้านโคกต่ำสามัคคีหมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ขออประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกต่ำสามัคคีหมู่ที่ 9

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนริมเหล็กบ้านโคกต่ำสามัคคีหมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2562