องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล 8)
 
แบบ ปร.4
ตารางแสดงงวเงิน
แบบ ปร5
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2560