องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)

    รายละเอียดข่าว

อบต. โคกเริงรมย์ จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง

    เอกสารประกอบ โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2560