วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (นมกล่อง 17 มิย.-31 ตค2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562(นมถุง 17 มิย.-26 กย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2562(นมถุง 16พค-14 มิย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่1/2562(นมถุง 16พค.-14 มิย.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2562(นมถุง 16พค-14 มิย.2562)
1  ก.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (นมกล่อง 17 มิย.-31 ตค2562)
1  ก.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่1/2562(นมถุง 16พค.-14 มิย.2562)
1  ก.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562(นมถุง 17 มิย.-26 กย.2562)
1  ก.ค. 2562
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง