องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ได้จัดทำโครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ ศาลาประขาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 นำร่องวันแรก หมู่ที่ 1 ค่า